• probiotyki nasienie
    Blog dietetyczny,  Męska płodność,  Płodność,  Wpisy o dietetyce

    Probiotyki i parametry nasienia

    Obok dość dobrze już znanych osi łączących mikrobiom z różnymi organami i częściami ciała pojawiła się nowa oś – jelito-jądro (gut-testis axis). Znamy już oś jelito-mózg, oś jelito-skóra, oś jelito-płuco. I wcale na tym się nie kończą osie i siedliska mikrobiomów w ludzkim organizmie. Okazuje się, że mężczyźni mają specyficzne mikrobiomy charakterystyczne dla układu rozrodczego – nie tylko jądra, ale także prostaty, płynu nasiennego i cewki moczowej. Jest to sytuacja symtraczna dla żeńskiego układu rozrodczego, w którym obserwuję się specyficzną, choć zróżnicowaną osobniczno mikrobiotę pochwy. O ile cewka moczowa absolutnie nie dziwi, tak płyn nasienny – tak. Okazuje się, że mikobiota nasienia jest czysto fizjologiczną sprawą, jednak w okreslonych sytuacjach…